วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการเรียนการสอนครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2557


 • อาจารย์นัดแนะเกี่ยวกับเรื่องการส่งตัวแทนกลุ่มไปเข้าพื้นที่กับอาจารย์ในเดือนหน้า จังหวัดชัยนาท
 • ชี้แจงเรื่องการวิเคราะห์ข่าวที่ได้แปลมา การวิเคราะห์อย่างละเอียด
 • หาข้อมูลเรื่องการจดทะเบียนการค้า
 • แนะนำการทำงานเป็นระบบ 
 • ทำการทดสอบก่อนเรียนใน Claroline
 • ชี้แจงและแนะนำ แต่ละกลุ่ม เรื่องการหาข้อมูล การเข้าพื้นที่ในแต่ละกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย การคิดชื่อแบรนด์ การหาอัตลักษณ์ ของแต่ละชุมชน ชุมชนที่ได้ก็คือ รัฐวิสาหกิจชุมชนศูนย์ วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์พืชบ้านพระแก้ว 84 หมู่ที่ 10 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรตบุรี จังหวัด ชัยนาท
 • ริเริ่มการ Sketch การคิดชื่อ การออกแบบโลโก้


วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ความหมายของการออกแบบอัตลักษณ์ Brand และ เครื่องหมายสัญลักษณ์

การออกแบบอัตลักษณ์

          คือ อัตลักษณ์ ขององค์กร หรืออัตลักษณ์ของตราสินค้าต่างๆ เป็นภาพลักษณ์ ความคิดและรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคได้รับจากตราสินค้า เอกลักษณ์ คือ จุดแข็งที่เสนอคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดียว เป็นก้าวแรกขององค์กรที่จะนำพาองค์กร สู่ความสำเร็จ ถามว่าไม่มีได้ไหม? คำตอบคือได้ แต่ท่านลองสังเกตดูว่า เมื่อเราพูดถึง อัตลักษณ์ ขององค์กรต่างๆ เช่น การบินไทย ธนาคารกสิกร ธนาคาไทยพานิชย์ ท่านก็จะนึกออกทันทีว่า สิ่งที่กล่าวมานั้น เป็นบริการอะไร ตราสัญลักษณ์เป็นแบบไหน โทนสีอะไร ภาพเหล่านั้น ก็จะแว้บขึ้นมาทันที เหล่านั้น คือ อัตลักษณ์ขององค์กรที่ทำให้ลูกค้า จดจำและ สร้างความโดดเด่นในแง่ของการแข่งขัน

อ้างอิงจากเว็บไซต์ : http://sanya-indy.com/identity-design/
สรุป : การออกแบบอัตลักษณ์ คือ การออกแบบ การสร้างสรรค์ การคิด อย่างมีคอนเซป เพื่อสร้างสรรค์รูปลักษณ์ให้เป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็น โลโก้ ลายมือ ลายน้ำ ผลงาน หรือทุกสิ่งที่สามารถบอกถึงตัวตนของเรา หรือองค์กรนั้นๆ เช่น สัญลักษณ์ Facebook ก็จะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษในช่องสีฟ้า ธีมเว็บก็เน้นโทนสีฟ้า พอคนมองเห็นก็จะรู้ว่า อ๋อ นี่คือเฟสบุ๊ค นั่นเอง

Brand 

          แบรนด์ ไม่ใช่แค่เพียงชื่อสินค้า ไม่ใช่แค่เพียง Logo ไม่ใช่แค่เพียงโฆษณา และไม่ใช่แค่รูปแบบของตัวบรรจุภัณฑ์เท่านั้น ความหมายของ แบรนด์ จาก ผู้รู้ทางโฆษณา Mr. Jack Trout กล่าวไว้ว่า ตราสินค้า หรือ Brand -แบรนด์ คือความรู้สึก หรือ ความประทับใจโดยรวมต่อสินค้ายี่ห้อนั้นๆ ที่ถูกสร้างขึ้นภายในจิตใจของผู้บริโภค ทั้งจากการโฆษณา ประสบการณ์การใช้สินค้า ภาพลักษณ์ขององค์กร และบุคลากรจากสินค้าและการบริการ รวมถึง ประสบการณ์ใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของ Brand - แบรนด์ นั้น
การสร้างตราสินค้า (Branding) แบรนดิ้ง
หลักของ การสร้างแบรนด์ ที่กระชับและเข้าใจง่ายที่สุดมี 2 ระดับ
1. การกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของสินค้า (Positioning)
2. การสร้างความแตกต่างทางด้านความรู้สึก และอารมณ์ (Differentiation)
ในการสร้าง Brand ที่ดีนั้น เราจะต้องรู้จุดแข็ง คุณสมบัติพิเศษที่แตกต่าง (Unique selling proposition) ของเรา จากนั้นนำเสนอมันออกมาบอกให้คนได้รับรู้ก่อนคู่แข่ง ยืนหยัดในการมีจุดยืนอย่าเปลี่ยนแปลง

ทฤษฎี positioning ข้อสำคัญคือ เป็นที่หนึ่งในใจของผู้บริโภค เพราะ คนส่วนใหญ่จะจดจำสิ่งแรกที่เข้ามาใจได้เสมอ
สิ่งสำคัญที่เจ้าของ แบรนด์ ต้องทราบถึง คือ
1. ทราบถึงกลุ่มเป้าหมาย
2. ทราบถึงจุดแข็ง และคุณประโยชน์ที่แตกต่างจากสินค้าอื่น ๆ
แบรนด์ - ชื่อเสียง (Reputation ไม่ใช่ Awareness) การสร้างแบรนด์คือการสร้าง ชื่อเสียง ชื่อเสียงสำคัญมากเป็นที่มาของความไว้วางใจ (Trust) เป็นที่มาของเครดิต เป็นสิ่งที่บอกถึงอดีตและกำหนดอนาคต ฉะนั้นแบรนด์คือสิ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจ

อ้างอิงจากเว็บไซต์ : http://allalike-design.blogspot.com/2010/12/brand.html
สรุป : แบรนด์ คือ ภาพลักษณ์ มุมมอง เอกลักษณ์ ความรู้สึก ตัวแทน สิ่งที่บ่งบอกถึงการเป็นองค์กรนั้นๆ 

เครื่องหมายสัญลักษณ์

          หมายถึง สิ่งที่ใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่ง หรือถ้าจะกล่าวให้ลึกลงไปอีก สัญลักษณ์ หมายถึง วัตถุ อักษร รูปร่าง หรือสีสัน ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้มนุษย์เข้าใจไปในทางเดียวกัน อาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ ในทางปรัชญามักมีคำนิยามว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติ หรือแม้ในจักรวาล สามารถแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ทั้งสิ้น

สัญลักษณ์นั้นช่วยในการสื่อสาร อาจจะเป็นรูปภาพ การเขียนอักษร การออกเสียง หรือการทำท่าทาง ซึ่งช่วยให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจตรงกันแม้จะพูดกันคนละภาษา แต่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายว่า ผู้ส่งสารมีความสามารถใช้สัญลักษณ์ให้สื่อความหมายมากเพียงใด และผู้รับสารมีความเข้าใจในสัญลักษณ์ที่ใช้มากเพียงใด ดังนั้นภาษามือจึงจัดว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเช่นกัน

อ้างอิงจากเว็บไซต์ : http://th.wikipedia.org/wiki/สัญลักษณ์
สรุป : เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ คือ สิ่งที่ใช้แทนความหมายของอีกสิ่งนึง ใช้ในการสื่อสารความหมาย แนวการคิด ให้เข้าใจตรงกัน ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น & มีความหมายเป็น And 

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการเรียนวันที่ 21 สิงหาคม 2557

แนะแนววิชา การออกแบบอัตลักษณ์ Corporateidentitydesign.blogspot.com

 • อัตลักษณ์ = อัตรา + ลักษณะ
 • สอนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ จรรยาบรรณ 
 • สอนเรื่องการทำงาน การออกแบบ เอกลักษณ์ ยกตัวอย่างงานฟอนต์ของอาจารย์ ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์อย่างไร สอนวิธีคิด ที่มาที่ไป ให้เข้าใจ ระบบในการทำงานต่างๆ 
 • วิธีการส่งงาน ต้องออกแบบเอกลักษณ์ของตัวเองให้คนอื่นรู้ว่าเป็นเรา Design กระดาษที่ใช้สเก็ต โดยมีของอาจารย์เป็นต้นแบบ
 • สอนวิธีการค้นหาข้อมูล เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ  ที่จะให้หาข่าวสารเกี่ยวกับการออกแบบอัตลักษณ์ เช่น Wordpressthai.com designmodo.com


อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในสัปดาห์หน้า
   ดินสอ 2B แฟ้มใส่กระดาษ A4 กระดาษกราฟ อุปกรณ์การวัด เหมือนวิชา ออกแบบบรรจุภัณฑ์


การบ้าน

 • หาความหมายของการออกแบบอัตลักษณ์
 • Brand หมายถึงอะไร
 • เครื่องหมายและสัญลักษณ์ หมายถึงอะไร