วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

โครงงานออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านวัดพระแก้ว

โครงงานออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านวัดพระแก้ว


Art work ที่ทำการออกแบบ

ข้าวกล้อง

งานสอบ Midterm วิชาการออกแบบอัตลักษณ์

ข้อสอบ
ออกแบบ Combination Mark
เลือก โชติกา ข้าวเกษตรอินทรีย์
Chaotic Organic Rice

สรุปการเรียนการสอนวันที่ 24 กันยายน 2557

แปลข่าวสรุปข่าว
     PACT อัตลักษณ์ของเครื่องเทศ การเลือกสีจาก Concept สีของเครื่องเทศ ม่วง เหลือง เขียว ส้ม นำมาเป็นอัตลักษณ์ในการนำมาใช้งานจริง

สอนเรื่องการตั้งชื่อ Folder ให้เรียบร้อย

สอนเรื่องการออกแบบ เพื่อให้สื่อสารกับผู้อื่น
มีหลายหลักการในการออกแบบ
Visual Communication การสื่อสารกับผู้อื่น
Visual Differentation การแตกต่างจากผู้อื่น
การทำงานด้วย Concept Framework ขั้นตอนการวิจัย ขั้นตอนการทำงาน

Imprement การนำไปใช้

Design Inspiration

คุณสมบัติในการออกแบบ
สี , Typo , Letter Head , การจัดวาง , ชุด , นามบัตร , Stationary

สรุปการเรียนการสอนวันที่ 17 เดือนกันยายน 2557

แปลข่าวสรุปข่าว
     เรื่องของแบรนด์ BEAT

     อาจารย์สรุปเรื่องของการกำหนดคู่สี แยกอัตลักษณ์การใช้งาน

อาจารย์เรื่องการทำงานเป็นระบบของโปรแกรม Illustrator
PPI = Pixel per inch
สอนเรื่องการตั้งค่า Beed หน้ากระดาษ
การตั้งค่า Interface ของโปรแกรม
การวัดSIZE
การดูภาพโดยรวม Ctrl - 1
การ Link file ในการทำงาน เพื่อไม่ให้ File รูปต่างๆหาย
การทำงาน แยก Layer และตั้งชื่อให้เรียบร้อย
สอนเรื่อง Raster และ Vecter