วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอนวันที่ 29 ตุลาคม 2557

แปลข่าวสรุปข่าว
       DIKER

       TIGER FITNESS

สอนเรื่องการสังเกตุการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ให้มี Impact ที่เด่นชัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น