วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ขั้นตอนการออกแบบตราสัญลักษณ์

ขั้นตอนการออกแบบตราสัญลักษณ์


เพิ่มองค์ประกอบให้กับตราสัญลักษณ์และตกแต่งให้ดูน่าสนใจ

 กำหนดค่าสีต่างๆ และทดลองการเพิ่มลดขนาดในระยะต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น