วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการเรียนการสอนครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2557


  • อาจารย์นัดแนะเกี่ยวกับเรื่องการส่งตัวแทนกลุ่มไปเข้าพื้นที่กับอาจารย์ในเดือนหน้า จังหวัดชัยนาท
  • ชี้แจงเรื่องการวิเคราะห์ข่าวที่ได้แปลมา การวิเคราะห์อย่างละเอียด
  • หาข้อมูลเรื่องการจดทะเบียนการค้า
  • แนะนำการทำงานเป็นระบบ 
  • ทำการทดสอบก่อนเรียนใน Claroline
  • ชี้แจงและแนะนำ แต่ละกลุ่ม เรื่องการหาข้อมูล การเข้าพื้นที่ในแต่ละกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย การคิดชื่อแบรนด์ การหาอัตลักษณ์ ของแต่ละชุมชน ชุมชนที่ได้ก็คือ รัฐวิสาหกิจชุมชนศูนย์ วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์พืชบ้านพระแก้ว 84 หมู่ที่ 10 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรตบุรี จังหวัด ชัยนาท
  • ริเริ่มการ Sketch การคิดชื่อ การออกแบบโลโก้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น