สรุปผลการออกแบบอัตลักษณ์และพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์

รูปแบบตราสัญลัญลัญษณ์

ขั้นตอนการออกแบบ

รูปแบบฉลากข้าวธาร ข้าวสังฆทานตามวันเกิด

ภาพแบบจำลอง 2D
ภาพผลิตภัณฑ์จริง

ข้าวธารวันจันทร์


ข้าวธารวันอังคาร


ข้าวธารวันพุธ


ข้าวธารวันพฤหัสบดี


ข้าวธารวันศุกร์


ข้าวธารวันเสาร์


ข้าวธารวันอาทิตย์
รูปแบบMoodbaord ส.1 สืบค้น

รูปแบบMoodboard ส.2 สมมติฐาน

รูปแบบMoodboard ส.3 สรุปผลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น