ส.2 สมมติฐาน


รูปถ่ายภาพประกอบที่ใช้ในการออกแบบฉลาก
Art work ตกแต่งได้แรงบัลดาลใจมาจาก เมล็ดข้าว กับ ลายประจำยาม


รูปแบบถุงที่ใช้ในการบรรจุข้าวสำหรับ 1 กิโลกรัม เป็นถุง Zip-lock

รูปลักษณะหลังจากใส่ข้าวเรียบร้อย

รูปแบบฉลากที่ทำการออกแบบให้วิสาหกิจชุมชนบ้านพระแก้ว
ข้าวกล้อง

ข้าวกล้องงอก
ข้าวไรซ์เบอร์รี่

 ข้าวปทุมธานี 1
รูปแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ตัวอย่าง สร้างจากโปรแกรม Google Sketchupไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น