วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการเรียนวันที่ 21 สิงหาคม 2557

แนะแนววิชา การออกแบบอัตลักษณ์ Corporateidentitydesign.blogspot.com

  • อัตลักษณ์ = อัตรา + ลักษณะ
  • สอนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ จรรยาบรรณ 
  • สอนเรื่องการทำงาน การออกแบบ เอกลักษณ์ ยกตัวอย่างงานฟอนต์ของอาจารย์ ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์อย่างไร สอนวิธีคิด ที่มาที่ไป ให้เข้าใจ ระบบในการทำงานต่างๆ 
  • วิธีการส่งงาน ต้องออกแบบเอกลักษณ์ของตัวเองให้คนอื่นรู้ว่าเป็นเรา Design กระดาษที่ใช้สเก็ต โดยมีของอาจารย์เป็นต้นแบบ
  • สอนวิธีการค้นหาข้อมูล เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ  ที่จะให้หาข่าวสารเกี่ยวกับการออกแบบอัตลักษณ์ เช่น Wordpressthai.com designmodo.com


อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในสัปดาห์หน้า
   ดินสอ 2B แฟ้มใส่กระดาษ A4 กระดาษกราฟ อุปกรณ์การวัด เหมือนวิชา ออกแบบบรรจุภัณฑ์


การบ้าน

  • หาความหมายของการออกแบบอัตลักษณ์
  • Brand หมายถึงอะไร
  • เครื่องหมายและสัญลักษณ์ หมายถึงอะไร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น