วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 3 กันยายน 2557

แปลสรุปข่าวจากเพื่อนๆ

     คนแรกเรื่องของ Blickfang Media เป็นกลุ่มที่ทำวิดีโออัตลักษณ์ของกลุ่ม คือ รูปอักษร "B" ใช้แทนม้วนฟิล์มที่ตัวกล้อง ผ่านการตัดทอน วิเคราะห์ออกแบบ จนเกิดเป็นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอาจารย์ร่วมวิเคราะห์หลักการคิดกระบวนการคิดต่างๆในการทำงานของแต่ละศิลปิน


     สุ่มตรวจงานกลุ่ม ให้ออกมานำเสนอในสิ่งที่ได้ไปค้นคว้ามา หลักการ ส.1 ว่าที่ผ่านมาได้ไปติดต่อหรือเข้าพื้นที่กันบ้างหรือยังและรับ Feedback จากอาจารย์

ได้วิธีในการเข้าหา และได้ข้อมูลของผู้ประกอบการมากขึ้น

เรื่มดำเนินการศึกษาเพื่มเติมอย่างเร็วไว

ส.1 ศึกษาข้อมมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับ นำโลโก้มาดราฟ ฉลากต่างๆให้ครบ เพื่อทำการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น