วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 10 กันยายน 2557

ร่วมสรุปการแปลข่าวของเพื่อน 
     กลุ่ม Diker ที่มีการออกแบบอัตลักษณ์ เป็นสีฟ้า กลุ่มก่อสร้างที่มีการออกแบบอัตลักษณ์อย่างชัดเจน แสดงถึงความเป็นตัวเองได้เด่นชัด มีมุมสีแดงเล็กๆ ออกแบบหลายอย่าง เช่น บ้าน รถตักดิน 

วิเคราะห์งานกลุ่ม 
     ทำการสุ่มกลุ่มที่จะได้ออกมานำเสนอสิ่งที่ได้ศึกษาเพื่มเติมมาจากสัปดาห์ที่แล้ว ทำการวิเคราะห์โดยละเอียด การทำอาตเวิคไฟล์ ของกลุ่มที่ตนได้มาก เพิ่มเติมในส่วนของการแบ่งหน้าที่การทำงานว่าใครทำส่วนไหนอะไรยังไง พร้อมนำเสนอในสัปดาห์หน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น