วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอนวันที่ 24 กันยายน 2557

แปลข่าวสรุปข่าว
     PACT อัตลักษณ์ของเครื่องเทศ การเลือกสีจาก Concept สีของเครื่องเทศ ม่วง เหลือง เขียว ส้ม นำมาเป็นอัตลักษณ์ในการนำมาใช้งานจริง

สอนเรื่องการตั้งชื่อ Folder ให้เรียบร้อย

สอนเรื่องการออกแบบ เพื่อให้สื่อสารกับผู้อื่น
มีหลายหลักการในการออกแบบ
Visual Communication การสื่อสารกับผู้อื่น
Visual Differentation การแตกต่างจากผู้อื่น
การทำงานด้วย Concept Framework ขั้นตอนการวิจัย ขั้นตอนการทำงาน

Imprement การนำไปใช้

Design Inspiration

คุณสมบัติในการออกแบบ
สี , Typo , Letter Head , การจัดวาง , ชุด , นามบัตร , Stationary

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น