วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

โครงงานออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านวัดพระแก้ว

โครงงานออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านวัดพระแก้ว


Art work ที่ทำการออกแบบ

ข้าวกล้อง
ข้าวกล้องงอก
ข้าวไรซ์เบอร์รี่


ข้าวปทุมธานี1

รูปแบบ Moodboard ที่ใช้แสดงงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น