วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอนวันที่ 17 เดือนกันยายน 2557

แปลข่าวสรุปข่าว
     เรื่องของแบรนด์ BEAT

     อาจารย์สรุปเรื่องของการกำหนดคู่สี แยกอัตลักษณ์การใช้งาน

อาจารย์เรื่องการทำงานเป็นระบบของโปรแกรม Illustrator
PPI = Pixel per inch
สอนเรื่องการตั้งค่า Beed หน้ากระดาษ
การตั้งค่า Interface ของโปรแกรม
การวัดSIZE
การดูภาพโดยรวม Ctrl - 1
การ Link file ในการทำงาน เพื่อไม่ให้ File รูปต่างๆหาย
การทำงาน แยก Layer และตั้งชื่อให้เรียบร้อย
สอนเรื่อง Raster และ Vecter

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น