วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

งานสอบ Midterm วิชาการออกแบบอัตลักษณ์

ข้อสอบ
ออกแบบ Combination Mark
เลือก โชติกา ข้าวเกษตรอินทรีย์
Chaotic Organic Rice

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น